1926-1944 Forhandlingsprotokol Sogneforstanderskabet