1841-1868 Forhandlingsprotokol Sogneforstanderskabet