1869 - 1932 Forhandlingsprotokol for skoleudvalget