1861 - 1903 Forhandlingsprotokol for ligningskommisionen