Velkommen til Stadsarkivet

 

På Frederikshavn Stadsarkiv findes alle oplysninger, der har med kommunen og de kommunale institutioner at gøre. Vi opbevarer kommunalt materiale fra den nuværende kommune, de tidligere kommuner, endnu tidligere sognekommuner og købstæder. 

Sådan bruger du hjemmesiden
Under menupunktet Arkivets Samlinger kan du klikke dig frem til arkivoversigter og det digitaliserede materiale fra de tidligere sognekommuner, købstæder og kommuner. 
Du kan også søge i databasen Arkibas, hvor vi har registreret en del af vores samlinger, men du skal være opmærksom på, at det ikke er alle arkivets materialer, der er registret endnu.

 

 Stadsarkivet på Facebook

 
 

 Søg i Arkiv.dk

 
 

 Nyhedsliste