Din Digitale Danmarkshistorie


"Din Digitale Danmarkshistorie" er et digitaliseringsprojekt iværksat af Frederikshavn Stadsarkiv.
 
Projektet går ud på at præsentere et tværsnit af Danmarkshistorien i 1870 og 1937 ved at digitalisere og offentliggøre alt tilgængeligt arkivmateriale fra disse to år. Materialet vil derefter stå være tilgænglig på her på hjemmesiden.
 
Det lokale engagement er vigtigt for dette projekt, da det i høj grad beror på hjælp fra frivillige borgere. De gamle arkivalier er nemlig skrevet med gotisk skrift, som skal transskriberes (oversættes), så nutidens borgere kan læse dem, og det hjælper en række frivillige medarbejdere arkivet med.
 
Projektet bliver løbende opdateret med nye digitaliseringer for til sidst at have alt materialet fra årene 1870 og 1937 digitaliseret.
 
Klik dig frem til det digitaliserede materiale fra 1870 i menuen til venstre. 
 
 
 Roblon Fonden støtter
"Din Digitale Danmarkshistorie"
 
 
 
​ ​

Kan du læse gotisk?

Kan du læse gotisk håndskrift, og er du interesseret i at hjælpe arkivet?
 
Så kan du nu prøve kræfter med materialet derhjemme. Under samlinger findes forskellige dokumenter, som endnu ikke er oversat. Vælg et, og send din oversættelse til stadsarkiv@frederikshavn.dk